Home Numerologia Dzień urodzenia

Dzień urodzenia

Numerolodzy przypisują duże znaczenie liczbie kalendarzowej dnia urodzenia. Poniższe zestawienie znaczeń zostało opracowane na podstawie:

  • N. Czarmińska "Liczby losu", oraz
  • H. Wuda Kowalska "Numerologia kabalistyczna".

Aby odczytać znaczenie numerologiczne (symbolikę) swojego dnia urodzenia należy odnaleźć poniżej liczbę odpowiadającą dniu miesiąca w którym się urodziliśmy, np. jeżeli ktoś urodził się 17 maja 1990 roku powinien odszukać znaczenie liczby 17.1. Pierwszy

Cechy osoby urodzonej pierwszego dnia miesiąca: intelektualizm, niezależność, opanowanie. Cecha negatywna to: niekooperatywność.

Intelektualizm, niezależność, opanowanie. W negatywie –niekooperatywność.

 

2. Drugi

Cechy osoby urodzonej drugiego dnia miesiąca: cierpliwość, metodyczność, ostrożność, lecz również bezpłodne marzycielstwo i wierność negatywnym ludziom i negatywnym ideom.

 

3. Trzeci

Cechy osoby urodzonej trzeciego dnia miesiąca: łatwość ekspresji, komunikatywność, artyzm ale również lekkoduszność, motylkowatość, roztrwonienie możliwości.

 

4. Czwarty

Cechy osoby urodzonej czwartego dnia miesiąca: szczerość, zrównoważenie, zdolność wyciszenia otoczenia ale również lenistwo i nielogiczny upór.

 

5. Piąty

Cechy osoby urodzonej piątego dnia miesiąca: adaptacyjność, zdolność inspirowania innych, magnetyzm, czar osobisty, ale i egotyzm, tyranizowanie otoczenia.

 

6. Szósty

Cechy osoby urodzonej szóstego dnia miesiąca:  altruizm, obowiązkowość, wyrozumiałość ale również zbytnie "przebieranie w ludziach", szukanie nieistniejących ideałów.

 

7. Siódmy

Cechy osoby urodzonej siódmego dnia miesiąca:  umysł analityczny, łatwo chwyta abstrakcję. Cechy negatywne to rozdrażnienie umysłowe i nerwowe. Porada: potrzebne wyciszenie i medytacja.

 

8. Ósmy

Cechy osoby urodzonej ósmego dnia miesiąca:  logiczność, metodyczność, realizm. Typ administratora. Wady: żądza władzy i ograniczoność.

 

9. Dziewiąty

Cechy osoby urodzonej dziewiątego dnia miesiąca:  altruizm, poświęcenie, mądrość. Sukcesy dzięki wykorzystaniu wiedzy. Konieczność zachowania pewnej części energii i wiedzy dla siebie.

 

10. Dziesiąty

Cechy osoby urodzonej dziesiątego dnia miesiąca:  natura pioniera i przywódcy. Łatwość realizacji celów. Czasem zbędna irytacja, ustawianie wszystkich i wszystkiego pod swoje wyobrażenia i potrzeby.

 

11. Jedenasty

Cechy osoby urodzonej jedenastego dnia miesiąca:  inspiracja, intuicja, wrażliwość, osobowość magnetyczna. Także ekscentryzm, konfliktowość, niezrozumienie.

 

12. Dwunasty

Cechy osoby urodzonej dwunastego dnia miesiąca:  inteligencja, rozumienie świata, potrzeba miłości. Niebezpieczeństwa: niedocenianie siebie samego, nędza uczuciowa i materialna.

 

13. Trzynasty

Cechy osoby urodzonej trzynastego dnia miesiąca: niezmordowana pracowitość i celowość, ale również kosmiczne lenistwo.

 

14. Czternasty

Cechy osoby urodzonej czternastego dnia miesiąca:  zdolność rozumienia praw ducha, lecz na co dzień przyziemność. Czasem lęk przed wyższą wiedzą. Choroby pochodzenia nerwicowego.

 

15. Piętnasty

Cechy osoby urodzonej piętnastego dnia miesiąca:  osobowość charyzmatyczna, rozumienie sensu doświadczeń życiowych. Cechy ujemne: zarozumiałość, pycha, skąpstwo, nadmierne ambicje.

 

16. Szesnasty

Cechy osoby urodzonej szesnastego dnia miesiąca:  intuicja w podejmowaniu decyzji. Postawa filozoficzna wobec świata i ludzi. Niestety także totalna klęska życiowa.

 

17. Siedemnasty

Cechy osoby urodzonej siedemnastego dnia miesiąca:  lojalność, spokój wewnętrzny, niezawodność. Pewna doza naiwności.

 

18. Osiemnasty

Cechy osoby urodzonej osiemnastego dnia miesiąca:  przewodzenie duchowe innym ludziom. Duża rola w życiu kobiet (zwłaszcza najbliższych). Niebezpieczeństwo budowania wokół siebie muru psychicznego, który w końcu stanie się więzieniem.

 

19. Dziewiętnasty

Cechy osoby urodzonej dziewiętnastego dnia miesiąca: niezależność i koncentracja. Potencjał twórczy. Przy niespełnieniu możliwa huśtawka nastrojów, depresje i załamania.

 

20. Dwudziesty

Cechy osoby urodzonej dwudziestego dnia miesiąca: umiejętność wytworzenia poczucia bezpieczeństwa dla innych, głębia spojrzenia, dobre rozeznanie materii. Niebezpieczeństwo bycia wykorzystywanym przez innych.

 

21. Dwudziesty pierwszy

Cechy osoby urodzonej dwudziestego pierwszego dnia miesiąca: optymizm, przyjacielskość, poczucie partnerstwa, silna emocjonalność. Wrażenie działania pod nieznośnym przymusem.

 

22. Dwudziesty drugi

Cechy osoby urodzonej dwudziestego drugiego dnia miesiąca: często poczucie misji życiowej (rzeczywiste lub wmówione), inwencja, kreatywność. Niestety charakter trudny do zrozumienia i opanowania.

 

23. Dwudziesty trzeci

Cechy osoby urodzonej dwudziestego trzeciego dnia miesiąca: osobowość artystowska, nieco "fatalna", ekscentryczność, nieobliczalność, połączona z osobliwym darem przyciągania ludzi do siebie.

 

24. Dwudziesty czwarty

Cechy osoby urodzonej dwudziestego czartego dnia miesiąca:  bystry obserwator, umiłowanie piękna, rodzinność. 24 ma tendencje do zdominowania otoczenia.

 

25. Dwudziesty piąty

Cechy osoby urodzonej dwudziestego piątego dnia miesiąca: poszukiwanie prawdy, chłonność, lecz łatwo zaniedbuje uczucia.

 

26. Dwudziesty szósty

Cechy osoby urodzonej dwudziestego szóstego dnia miesiąca: przywódczość, energia, zdrowy rozsądek. Nierzadkie w życiu sytuacje ekstremalne.

 

27. Dwudziesty siódmy

Cechy osoby urodzonej dwudziestego siódmego dnia miesiąca:  bogata wyobraźnia, twórczy umysł, marzycielstwo, często uwieńczone sukcesem. Niestety także krytykanctwo i niedostrzeganie własnych wad.

 

28. Dwudziesty ósmy

Cechy osoby urodzonej dwudziestego ósmego dnia miesiąca: powodzenie w sprawach materialnych i uczuciowych, towarzyskość. Negatywne słaba wola, chimeryczność.

 

29. Dwudziesty dziewiąty

Cechy osoby urodzonej dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca: łatwość współżycia, ciepło osobiste, siła wewnętrzna. Potrzeba stabilizacji rodzinnej i emocjonalnej.

 

30. Trzydziesty dzień

Cechy osoby urodzonej trzydziestego dnia miesiąca: szacunek dla wiedzy i wykształcenia, łatwość uczenia się i przekazywania wiedzy, wierność ale tylko jeśli uczucie zostanie odwzajemnione. Niestety także utracjuszostwo, poczucie zmarnowanego czasu.

 

31. Trzydziesty pierwszy

Cechy osoby urodzonej trzydziestego pierwszego dnia miesiąca: wytrwałość w dążeniu do celu, mimo przeszkód. Negatywne nieznajomość własnych ograniczeń, często praca bez poważniejszego celu, dla znalezienia zajęcia.