Leszczyna 22 III-31 III, 24 IX-3 X (Hazelnut Tree)

LeszczynaLeszczyny potrafią przystosować się do wszystkich warunków, nawet do tych najtrudniejszych i nieprzewidywalnych. Mimo pewnej niepozorności i delikatności nie sposób im się oprzeć, przyciągają do siebie ludzi, są doskonałymi towarzyszami. Potrafią słuchać, udzielać innym rad, mają wysoko rozwiniętą intuicję i zmysł obserwacji. Bywają tolerancyjne dla słabości innych ludzi, przy tym są życzliwe.

Leszczyny są odważne i gotowe do poświęceń, potrafią być bardzo lojalne wobec przyjaciół. Potrafią walczyć o rzeczy dla nich ważne. Wierzą w swoje poglądy. W sprawach uczuciowych są bardzo kapryśne, chwiejne, wymagają wsparcia, trzeba wykazać się wobec nich cierpliwością. Są bardzo zaborcze, jednak potrafią dużo wybaczyć.