Czarny

czarny

Czarny - jest przypisany osobom o wysokim poziomie samodyscypliny, rzetelności i silnej woli. Kolor czarny dobrze określa niezależność, własne zdanie oraz specyficzne przekonania, wymykające się stereotypowym podążaniem za głównym nurtem.

Czerń może kształtować charakter człowieka, nadając mu nowe, specyficzne cechy. W odróżnieniu od większości barw, czarny symbolizuje zamknięcie przed światem zewnętrznym, które może mieć dwojakie konsekwencje. Z jednej strony, uda nam się zachować własne zdanie i nie będziemy ulegać wpływom innych ludzi. Daje nam to wolność i poczucie własnej wartości. Przesadny wpływ czarnego na nasze życie, może doprowadzić z kolei do alienacji, wyobcowania i oderwania od rzeczywistości. W rezultacie stajemy się samotni, bezradni i łatwo popadamy w przygnębienie.

Kolor czarny musi więc być stosowany z umiarem, gdyż jego potężna moc może obrócić się zwłaszcza przeciw wrażliwym jednostkom. Nadaje on człowiekowi powagi i wzbudza zaufanie otoczenia. Doskonale pasuje więc na wszelkie oficjalne okazje. Racjonalnie wykorzystywana czerń służy ochronie osobowości i podkreśleniu indywidualności. Wzmacnia autorytet, dodając nam estymy.