Srebrny

srebrny.jpgSrebrny - określa osoby zaufania publicznego: budzące szacunek i wolne od wszelkiej nieprawości. Ludzie kojarzeni z barwą srebrną przeważnie są rycerscy, honorowi i dalecy od małostkowości. Ich słabością jest natomiast romantyczna natura, która przejawia się chwilami nieco naiwnym postrzeganiem świata.

 

Kolor srebrny większości z nas kojarzy się z cennym metalem, dostępnym niegdyś jedynie dla ludzi zamożnych. Srebrny symbolizuje do dzisiaj wysoką samoocenę, skłonność do błądzenia w chmurach oraz wiarę w wyższe idee. Mężczyźni, którym przypisana jest srebrna barwa, rozsmakowują się w powolnym, romantycznym uwodzeniu wybranek swego serca.

Srebrny opisuje ludzi szczerych, uczciwych, nikogo nie oceniających po grubości portfela. Pragną nieść pomoc słabszym i dalecy są od uprzedzeń. Doskonale sprawdzają się jako wierni, ale zarazem wymagający przyjaciele. Długo trzeba starać się o ich względy oraz zdobywać zaufanie. Mimo wiary w swoje możliwości i wielu atrybutów osobistych, wolą nie wychylać się z tłumu i stronią od próżnej popularności.