Magia imion (dopasowanie miłosne imion)

Magia imion

Magia imion fascynowała ludzi od zarania dziejów. Nie ma wątpliwości, że od tego jak zwracają się do nas inni, zależy po części nasze samopoczucie, pewność siebie i stosunek do świata zewnętrznego. Tajemnica imienia tkwi w jego wymowie oraz pradawnym znaczeniu. Większość imion kształtowało się przed wieloma wiekami i ulegało licznym transformacjom. Jednak ich źródło, rdzeń, pierwotna symbolika, zostaje najczęściej zachowana.

Tajemnica imienia, również tego, które wydawałoby się nam typowo polskie, zazwyczaj tkwi w starożytnej Grecji, początkach chrześcijaństwa, mitologii rzymskiej, czy innych dawnych cywilizacjach, np. germańskiej, celtyckiej itd.
zakochani Oczywiście zachowały się również do dziś słowiańskie, pogańskie imiona, które tworzyły się na polskich ziemiach przed tysiącami lat. Prawdziwą rewolucję pod tym względem przechodziły one w dwunastym i trzynastym stuleciu naszej ery.

Wówczas bowiem na stałe do powszechnego języka zaczęła wchodzić magia imion łacińskich, czeskich i wielu innych. Było to związane z narastającymi wpływami chrześcijaństwa, które od kilku wieków obowiązywało już oficjalnie w tej części Europy. Tajemnica imienia często leży w bardzo prozaicznych określeniach, np. miejscu zamieszkania, wykonywanej niegdyś profesji, zewnętrznych cechach człowieka, czy np. podobieństwach z powierzchownością i odbiorem zwierzęcia lub rośliny. To jednak tylko wstęp do szerszego znaczenia każdego z imion. Mają one bowiem głęboki, szerszy sens i szczegółowo odzwierciedlają nasze predyspozycje, ograniczenia oraz potencjał, z którego powinniśmy korzystać w umiejętny sposób.

Dopasowanie miłosne imion - jedne imiona do siebie pasują inne nie. Z imonami jest jak ze znakami zodiaku. Posiadanie danego imienia wywiera wpływ na daną osobę, na jej charakter i osobowość, dlatego zawsze warto jest sPodstawą badania zgodności imion jest numerologia imion o której również możecie dowiedzieć się na naszym portalu.