Wenus (Planeta)

Wenus - planetaWenus – stanowi trzecie pod względem jasności ciało niebieskie, widoczne przez nas na sklepieniu niebieskim. Mocą światła ustępuje jedynie Księżycowi i Słońcu. Nazwa planety wzięła się od imienia rzymskiej bogini miłości. Wenus bywała utożsamiana przez Greków z ich mitologiczną patronką gorących uczuć, Afrodytą. Nazywana bywa Gwiazdą Polarną.

Majowie uznawali jej pojawienie się na niebie za pozytywny znak. Cykle Wenus miały w ich cywilizacji odzwierciedlenie w kalendarzu. Planeta jest najlepiej widoczna w postaci jasnego punktu po zachodzie Słońca i przed jego wschodem. Patronuje kochankom, spiskowcom oraz artystom, poszukującym natchnienia na nocnym niebie. Wenus pomaga utrzymać ciało w doskonałej formie, zapewnia pomyślne plony oraz ma zbawienny wpływ na prowadzenie interesów. Poza tym patronuje całej naturze - zwierzętom, roślinności oraz materii nieożywionej. Nie powinniśmy jednak bezgranicznie poddawać się wpływowi Wenus. Może nas bowiem zgubić zbyt wielka próżność i nieograniczone pobłażanie sobie, co najczęściej nie kończy się zbyt dobrze.