Jastrząb (7 I - 19 II)

JastrząbOsoby  urodzone w okresie: 7 stycznia - 19 luty

Jastrząb, jak to jastrząb lata zawsze wysoko, na innych patrzy często z góry. Wynika to jednak z wrodzonej dumy, nie ma w tym pychy czy wrodzonego egoizmu. Ma duże poczucie swojej wartości.

Jastrzębie cechuje duża zmienność nastrojów, prowadzą często nieuregulowany tryb życia, odstający od konwenansów, z wiekiem mogą stać się ekscentrykami. Jastrzębiom trudno dopasować się do życia wśród innych,  bywa, że izolują się od ludzi. Z natury wszak Jastrzębie są samotnikami, do szczęście nie jest im potrzebne towarzystwo innych ludzi.

Potrafią wytrwale dążyć do obranego celu, jeśli coś sobie założą na pewno to osiągną mimo pojawiających się przeszkód.

Jastrzębiom trudno znaleźć odpowiedniego partnera. Najlepiej Jastrzębię czują się w towarzystwie Puchaczy i innych Jastrzębi, właśnie z nimi są w stanie stworzyć stały, szczęśliwy związek.