Akhima (runy)

Wróżka Akhima
Runy, Karty Anielskie

Zadzwoń z tel. stacj. lub kom. 708-677-074
Aby zadać pytanie Wróżce napisz W24.AKHIMA na numer 7235
Przykład: W24.AKHIMA. Czy moje problemy z Partnerem się skończą?
wysyłasz na numer 7336
Koszt połączenia wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min. Wiadomość SMS: 3 zł (3,69 zł z VAT).


Runistka Akhima pomaga rozwiązywać problemy przepowiadając przyszłość i ukazując drogi wiodące do szczęścia. W swoich magicznych praktykach posługuje się Runami i Kartami Anielskimi. Akhima namawia osoby kontaktujące się z nią, aby poznawały swój świat wewnętrzny. Namawia do szukania w nim ładu i jasności. Żywi przekonanie, że każdy z nas posiada swojego anioła, z którego pomocą zaznajemy spokoju oraz czerpiemy radość z życia.

Wróżka Akhima daje nam wskazówki w jaki sposób nawiązywać kontakt z aniołem i jak czerpać z jego pozytywnych mocy w trudnych momentach.

Według Akhimy w Runach zawarta jest wiedza dotycząca najważniejszych sfer życiowych. Umiejętnie odczytując ich symbolikę można dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy o swoich bieżących sprawach, jak i o nadchodzących wydarzeniach. Nie należy jednak traktować przepowiedni uzyskanych dzięki Runom, jako niezmiennych i ostatecznych. Swoim postępowaniem oraz swoimi decyzjami, możemy wpływać na swoją przyszłość.

Aby umiejętnie dokonywać właściwych wyborów życiowych, zdaniem Akhimy, potrzebny jest optymizm oraz wiara we własne możliwości. Nie powinniśmy poddawać się zwątpieniu i ulegać chwilowym niepowodzeniom. Wróżka twierdzi, że wszelkie doświadczenia, także te negatywne, wzbogacają nas wewnętrznie i procentują w przyszłości wiedzą i rozsądkiem.

Głównym celem wróżki Akhimy jest nieść pomoc potrzebującym. Pomagać w odnalezieniu wewnętrznej siły, która drzemie w każdej osobie. Ukazywać przyszłość, a także odkrywać przyczyny zaistniałych zdarzeń i okoliczności.

Zadzwoń lub napisz do mnie - Pomogę Ci!