Zielony

zielony.jpg

Kolor zielony oznacza życie na Ziemi, wegetację roślin i płodną glebę. Według biblijnych przekazów zieleń to barwa Ogrodu Pańskiego. Symbolizuje ona nadzieję, pomyślność i pełne skupienie - kontemplację.

Ma właściwości uspokajające, pomaga w dochodzeniu do kompromisu, pokoju i harmonii. Symbolizuje także zwycięstwo nad złymi siłami oraz nieśmiertelność. Poza tym stanowi barwę miłości, głębokiego uczucia, naznaczonego jednak znaczną dawką zawiści oraz zazdrości.

Zieleń dobrze komponuje się z cennymi kamieniami, zwłaszcza jaspisem i szmaragdem. Przed wiekami służyła do wyrażania zainteresowania wybranką - zielone szaty były dla panny wyraźnym sygnałem uczucia, którym darzy ją młodzieniec.